สวัสดีปทุมสายใน (Pathum Inside)

Pathum Inside เกิดขึ้นมาจากว่าตัวผู้เขียนใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองปทุมธานีเป็นหลัก โดยแต่ละวันก็จะออกไปกินข้าว กินกาแฟ แล้วโพสต์รูปลง Facebook แต่เนื่องมีข้อจำกัดที่เนื้อหามักจะค้นหาได้ยาก เลยเอามารวบรวมลงในเว็บไซต์แห่งนี้แทน

ชื่อเว็บไซต์ PathumInside.com มาจากถนนเส้นปทุมสายใน แต่เนื้อหาของเราจะเน้นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทั้งจังหวัดปทุมธานีครับ ร่วมส่งเนื้อหาหรือฝากข่าวประชาสัมพันธุ์มาได้ทาง About Us

Pathum Inside - ปทุมสายใน